DMBOK2 Turkish Version PDF Instant Download

DMBOK2 Turkish Version PDF Instant Download

$74.95

DMBOK2 Turkish Version PDF Instant Download

Günümüz kuruluşları, verileri yönetmenin başarılarının merkezinde olduğunu kabul etmektedirler. Verinin değerini bilir ve bu değerden yararlanırlar. İnsanların veri oluşturma ve kullanma kapasitesi genişledikçe, güvenilir veri yönetimi uygulamaları ihtiyacı da artmıştır.
DAMA International Veri Yönetimi Bilgi Birikimi Rehberi (DAMA-DMBOK2)’nin ikinci baskısı, fazlasıyla başarılı olmuş olan DMBOK1’i güncelleyip zenginleştirmektedir. Alanında önde gelen düşünürler tarafından yazılan ve DAMA üyeleri tarafından kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek, erişilebilir ve güvenilir bir referans kitabına dönüşen DMBOK2, veri yönetiminin zorluklarını ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını etraflıca açıklayan içerikleri bir araya getirmektedir:

 • Veri yönetimi için bir dizi rehber ilkenin tanımlanması ve bu ilkelerin veri yönetimi işlevsel alanlarında nasıl uygulanabileceğinin açıklanması.
 • Yaygın olarak benimsenen uygulamalar, yöntemler, işlevler, roller, çıktılar ve ölçümler de dahil olmak üzere kurumsal veri yönetiminin gerçeklenmesi için işlevsel bir çerçeve sağlanması.
 • Veri yönetimi kavramları için ortak bir sözlük oluşturulması ve veri yönetimi uzmanları için en iyi uygulamalara temel teşkil edilmesi.

DAMA-DMBOK2, veri yönetimi ve BT uzmanlarına, yöneticilerine, bilgi çalışanlarına, eğitimcilere ve araştırmacılara, verilerini yönetmeleri ve bilişim altyapılarını aşağıdaki ilkelere dayalı olarak olgunlaştırmaları için bir çerçeve sunar:

 • Veri, benzersiz niteliklere sahip bir varlıktır
 • Verinin değeri ekonomik terimlerle ifade edilebilir/edilmelidir
 • Veriyi yönetmek, veri kalitesini yönetmek anlamına gelir
 • Veriyi yönetmek için metaveri gerekir
 • Veriyi yönetmek planlama gerektirir
 • Veri yönetimi multidisiplinerdir, bir dizi beceri ve uzmanlık gerektirir
 • Veri yönetimi kurumsal bir bakış açısı gerektirir
 • Veri yönetimi farklı bakış açılarını hesaba katmalıdır
 • Veri yönetimi, veri yaşam döngüsü yönetimidir
 • Etkili veri yönetimi, üst yönetimin adanmışlığını gerektirir
 • Farklı veri türlerinin farklı yaşam döngüsü gereksinimleri vardır
 • Veriyi yönetmek, verilerle ilişkili riskleri de yönetmeyi içerir
 • Veri yönetimi gereksinimleri, BT kararlarını yönlendirmelidir

SKU: 9781634622943 - Need Help? Contact Us Leave Feedback

Share